Telegrafisterne og den første skakforening

I slutningen af det 19. århundrede blomstrede foreningslivet frem overalt i Danmark.

Stigende levestandard og velstand havde givet mange mennesker overskud til sportsaktiviteter og den slags. I 1890’erne ser også de første skakforeninger dagens lys i nogle jyske byer; Ålborg var først: 1889, dernæst Randers året efter.

I maj 1901 bliver den første dokumenterede skakforening stiftet i Fredericia. Blandt initiativ­tagerne er telegrafisterne Vald. Bunken og H. P. Kielberg. 1903 blev endnu en telegrafist valgt ind i bestyrelsen. I en match mod Horsens februar 1904 er 6 af 11 Fredericia-spillere telegrafister!

Fredericia var allerede fra kort efter krigsnederlaget i 1864 blevet en central by i den ”ny” – eller måske snarere amputerede – danske stats infrastruktur – om end beliggende i yderkanten af landet; grænsen til Preussen løb lige syd for Kolding. Den ny havn i Esbjerg skulle være knudepunkt for landbrugseksporten til England. Danmark orienterede sig mod vest i stedet for som hidtil mod syd. Fredericia havde hele tiden været stedet for den korteste afstand over Lillebælt; nu blev der også jernbaneforbindelse til Esbjerg og resten af Jylland.

I banegårdsbygningen i Oldenborggade blev der fra 1869 også indrettet telegrafstation. Det blev fra 1880 et europæisk knudepunkt – faktisk en af verdens største stationer, idet bl.a. al telegraftrafik mellem Vesteuropa og Fjernøsten gik her igennem via de nye kraftige telegrafkabler.

Fredericia gamle banegård, 1870

Se mange andre billeder og mere tekst på Erik F. Rønnebech’s fremragende hjemmeside, fredericiashistorie.dk. De tre billeder vist her er venligst stillet til rådighed af Lokalhistoriske Arkiv for Fredericia og Omegn.

Bunken og Kielberg var også aktive, da Fredericia Skakforeningen sammen med 4 andre foreninger i 1903 stiftede Jydsk Skak-Union, JSU. Nu kunne man under organiserede former konkurrere mod andre byers hold. Skakbladet udkom som månedsmagasin fra juli 1904. Initiativet blev en stor succes; foreninger og klubber fra mange store og små byer meldte sig til – og hurtigt også fynske. Da Slagelse Skakforeningen meldte sig ind 1905, valgte man at ændre unionens navn til Dansk Skak-Union, DSU. Dette til forbløffelse for københavnerne, som havde den noget ældre KSU; man så herfra på disse jyske opkomlinge med nogen skepsis. Der var dog ingen dårlige følelser, og københavnerne stillede gerne op til matcher á la DSU mod KSU. Sidstnævnte vandt komfortabelt 37½-21½ den første match 1908.

Telegrafister i Fredericia 1900. Det vides ikke, om nogen af disse mandlige telegrafister var skakspillere, og der meldes ikke i foreningens optegnelser om kvindelige medlemmer på dette tidspunkt.

Med øget specialisering og uddannelsesniveau i samfundet kom også en øget mobilitet, hvor folk flyttede efter nye jobmuligheder og forfremmelser. Det var til gavn for Fredericia; men det betød også, at dygtige telegrafister som Bunken og Kielberg blev sendt til andre egne af landet for at opbygge telegraf-kommunikation der. Således aftog telegrafisterne betydning for det organiserede skakliv i Fredericia med tiden. Men ånden var ude af flasken, og grundlaget for den fremtidige udvikling var lagt.

You may also like...