Kontingent skoleskak

Kontingentet dækker fra september – maj, og udgør kr. 360,-

Indbetales på 1551 3295814519– Danske Bank