Richard Andersen (og Søren Rix)

Fredericias Skakforening blev som en af de første skakforeninger i Jylland – og vel i hele landet – stiftet 1901. Sammen med 4 andre jyske skakforeninger (Ålborg, Randers, Viborg og Horsens) stiftede de 1903 Jydsk Skak-Union (JSU), som allerede 1905 tog navneforandring til Dansk Skak-Union (DSU); iøvrigt til nogen fortrydelse for københavnerne i KSU! Ålborg Skakforening var vel den første skakforening i provinsen, stiftet 1889.

Telegrafister og militærfolk satte et kraftigt aftryk på foreningens første tid. Mange telegrafister var af lokal oprindelse, f.eks. de tidlige formænd, Valdemar Bunken og H. P. Kielberg. Det militære personel antages at have været af mere blandet oprindelse. Den anden formand var fra 1905 oberstløjtnant Gyde Jørgensen.

Sidenhen flyttede folk rundt i landet alt efter jobmuligheder, og den tekniske udvikling medførte også vandring fra land til by. Fredericias skakliv fik også glæde af disse bevægelser.

Vi har tidligere hørt om Henry Pedersen, som ankom ca. 1935 fra Horsens i forb.m. åbningen af broen og den ny banegård med tilhørende pakkepostcentral. En anden drivkraft i Fredericias skakliv var Richard Andersen, født 19 juni 1909 i Vejle som søn af billedskærer Niels Peter Andersen og Aase Bendixen. I 1911 boede familien i Havnegade i Vejle; men familien må være flyttet til Fredericia senest i 1912, for næste barn bliver født her 20 september. Da har Richard været 3 år gammel, og han er altså vokset op her i byen; han var nr. 7 i børneflokken. Han blev konfirmeret i Trinitatis Kirke 30 september 1923. I folketællingen 1930 ses hans familie med forældre og søster at bo på Calvinsvej 4. Faderen er kioskejer, søsteren arbejder hos Cohr’s Sølvvarefabrik, og Richard selv er mekaniker hos Ford. Han ses også i folketællingen 1925, hvor han er lærling.

Rich. Andersen, som han konsekvent kaldes i skriftlige kilder i samtiden, ses at optræde første gang i Fredericias skakliv 1933 i forb.m. stiftelsen af Fredericia Arbejder-Skakklub. Rich. Andersen havde mesterstyrke, og selvom han i mange år stod i skyggen af Henry Pedersen, præsterede han flere gode resultater herunder flere klubmesterskaber og bymesterskabet 1945. Han var også en organisatorisk ildsjæl. Han var bestyrelsesmedlem og formand for klubben fra 1934 til sin død 1966; 1965-66 virkede han også som formand for Dansk Arbejder-Skak-Forbund.

I 1965 anbefalede Richard Andersen den unge Søren Rix (Thomsen) til den lokale mesterklasse. I samme sæson spillede de dette indbyrdes parti, som er sakset fra “Fredericias Skakhistorie gennem 120 år”. Rich. Andersen førte de hvide brikker; med Sørens kommentarer:

1.e4, Sf6 2.e5, Sd5 3.d4, d6 4.Sf3, dxe5 5.Sxe5, Sd7!? Larsens træk mod Tal, som ofrede på f7 og vandt 6.c4! Rich troede ikke på den slags ofringer. Men et centrum ved man hvad er 6.-, Sxe5 7.dxe5, Sb6 Bedre Sb4 8.Dxd8ⴕ, Kxd8 9.Sc3, Lf5 10.Lg5, h6 11.Td1ⴕ, Ke8 12.Le3, e6 13.a3 13.Sb5, Lb4 14.Ld2, Lxd2 15.Txd2, Ke7! 16.Sxc7, Ta-c8. 17. Sb5, Sxc4 18.Sxa7, Sxd2 19.Sxc8, Txc8 20. Kxd2, Tc2 med sort fordel, f.eks. 21. Ke3, Txb2 22.Lc4, Tb4 23. Tc1, b5 og enten falder e5 eller Sort kommer i gang på 2. række 13.-, a6 14.Le2, Sd7 15.f4, Lc5 16.Lxc5, Sxc5 17. 0-0, Ke7 18.g4, Lh7 19.f5, Sd7 20.Lf3, Sxe5 21.Lxb7, Tb8 22. Lxa6, Sxg4 23.fxe6, fxe6 24.Td2, Thf8 25.Txf8, Txf8 26.Tg2, Jeg syntes, at jeg mindst var lige med. Nu måtte der kæmpes for remis 26.-, Lf5! 27.h3, Se3? 27.-, Se5.28.Txg7ⴕ, Tf7 29. Txf7, Kxf7 30.h4 (derfor 26.-, Lf5!)-, Ld3 er naturligvis en stilling, som hvid skal spille meget præcist for at holde balancen i 28. Txg7, Tf7 29.Txf7, Kxf7 30.Kf2, Sc2 31.h4, Kg6 32.c5 Hvid må frem på D-fløjen straks, inden sort kommer i gang i centrum og på K-fløjen 32.-, Sd4 33. b4, e5. 34.Sd5, c6. 35. Se7ⴕ, Kf6. 36. Sxf5, Kxf5 Det var fristende at slå med S; men så løber hvids bønder på D-fløjen for hurtigt 37.a4, Ke6 38.b5, Kd7 39.Ke3 39.b6, Sb3 bringer ikke Hvid nogen steder 39.-, Sb3 og enighed om remis. ½-½

Fredericias trafikalt centrale placering i landet har henlagt mange arrangementer hertil; således også mange skakbegivenheder. Ved forbundets påskestævne 1940, som blev holdt i Fredericia i marts (ca. 2 uger før 9. april) var både Rich. Andersen og Henry Pedersen travlt beskæftiget med mange praktiske opgaver, som strakte sig til sen aften. De fik begge for lidt søvn og “blundede” bogstaveligt gode stillinger bort. En sådan brøler kostede Henry Pedersen forbundsmesterskabet i sidste og afgørende runde. Således er der ofte personlige omkostninger ved at bidrage til det organisatoriske og praktiske arbejde i en skakforening. Det gælder stadig, at jo flere, som hjælper til, jo lettere går det for alle.

You may also like...