Kandidat til skønhedspræmie?

I vore dage er det meget sjældent, at der bliver uddelt skønhedspræmier og den slags til særligt smukt gennemførte eller dramatiske skakpartier. I et tidligere århundrede var det god skik at gøre stads ud af sådanne præstationer; vinderen blev hædret, og måske kom partiet i avisen som god reklame for spillet.

Men efter at computerprogrammerne nu kan afsløre enhver fejl, som vi mennesker begår, er denne skik gået af mode. Kun meget få mennesker magter at spille et helt skakparti uden unøjagtigheder eller fejl. Ikke desto mindre kan partierne være seværdige og lærerige – i det mindste for mennesker!

I Fredericia Skakforenings vinterturnering 2021-22 blev i mesterklassen spillet flere gode partier. Ingen fik skønhedspræmie; men vi vover at bringe et af dem her – kommenteret af vinderen. Partiet er også interessant derved, at det var turneringsvinderens (Adesh’s) eneste tabsparti i turneringen. Partiet blev spillet i 3. runde d. 15. nov 2021.

I 1960’erne begyndte en ung Søren Rix Thomsen (f.1950) at spille skak i Fredericia Arbejderskakklub. 1975 vandt han for 3. gang klubmesterskabet i den i 1967 fusionerede Fredericia Skakklub, og aviserne skrev, at han sad sikkert på byens skaktrone. “Forsidebilledet” viser en ung Rix placeret centralt i billedet taget ved 1.-holdets oprykning til hovedkredsens Mesterrække. Mange årtier er gået siden da, og nu må vi gamle se os indhentet og overhalet af de unge. Det er en glædelig udvikling; men af og til sker det, at den unge må ned, som her den ny klubmester, Adesh (f.2004). Søren sluttede som nr.3 efter en god turnering, placeret efter en anden ungdom, Michael Madsen.

Adesh Easwaralingam – Søren Rix [B12]

1.e4 c6 [Caro-Kann, solidt og med passende dynamik]

2.d4 d5 3.e5 [Med hvid er jeg mest til 3.exd5 cxd5 4. c4, Panov-varianten]

3…Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 Ne7 6.0–0 c5 [Teorien vil vist have 6.-,Sd7 først, men når nu modstanderen nok er mest teoristærk… Computeren siger nu 7.Sa3 med lille fordel for hvid.]

7.c3 Nec6 8.Be3 Qb6 9.b3 Nd7 10.Nh4 Bg6 11.Nxg6 hxg6 12.Qd3 a6 13.Nd2 cxd4 14.cxd4 Ba3 [Åbingsfasen er slut og stillingen er i balance. Hvid vil søge sin lykke på K-fløjen og sort på D-fløjen.]

15.Nf3 Rc8 [Lang rokade for sort for at sætte gang i sort’s kongefløj ville have været galt. Efter 15.-,0–0–0. svarer hvid med 16.b4! med storangreb i to linier m.m.]

16.Bc1 Be7 17.a3 a5 18.Rd1 Qc7 19.Bd2 [Sorts opspil med hans springere og evt. -,a4 tager (for) lang tid, da sort skal have tårnforbindelse]

19…0–0 20.Ng5 [! Det lader Adesh ikke gå fra sig. Nu kommer han først med sit angreb.]

20…Qd8 21.h4 Nb6 [? Ikke godt, nu får hvid stor/afgørende fordel, men sort skulle have gang på d-fløjen og skabt plads på 7. række.]

22.Be3 [Hvid er for forsigtig. Der kunne spilles 22. Lg4!, Dd7. 23. h5 og det hvide angreb ruller stærkt.]

22…a4 23.Nxe6

[Hvid forivrer sig. 23. Tab1 er et fint træk for at modstå videre sort aggression på D-fløjen. Jeg havde kigget på Sxe6 og mente, at sort havde et forsvar og i hvert fald lige spil. Men nu var pulsen oppe..]

23…fxe6 24.Qxg6 Qe8 25.Qxe6+ Qf7 26.Qg4 [Hvid havde nok lille fordel efter 26. Dxf7 med 3 bønder for officeren. Nu er stillingen iflg computeren lige]

26…Nd8 27.Bd3 Rc6 [Et lille !, for det skal lette trykket på felterne foran kongen]

28.Rac1 [Stærkt træk. Denne forsvarer skal enten afbyttes eller væk fra c-linien.]

28…Re6 29.f4 [Nu kunne hvid med fin fordel spille på indtrængen på sorts dronningefløj startende med bxa4. Teksttrækket skal fortsætte angrebet, men stillingen er nu ifl computeren helt lige]

29…Rh6 30.Rc7 [?Av-av. nu træder hvid forkert. 30. h5 var nok det bedste, men sort har lille fordel efter axb3. Hvid har regnet galt]

30…Rxh4 31.Qg3 [?? Her går det så galt. Df3 var langt bedre.]

31…Qh5 [! Pointen. Hvid skal have dækket Td1, men på Lc2 eller hvis tårnet på d1 flytter, kommer samme svar: 32.-,Th1. 33.Kf2, Lh4. Hvid må tage det sure æble, og det hænger lige netop ikke sammen]

32.Rxe7 Qxd1+ 33.Kf2 Rg4

 [!! Dette lille mellemtræk sikrer holdbarheden for sort.]

34.Qh3 Rfxf4+ 35.Bxf4 Rxf4+ 36.Kg3 [36.Ke3 Qc1+ 37.Ke2 Qf1+ 38.Kd2 Rf2+ 39.Kc3 Qe1#]

36…Qxd3+ 37.Kxf4 Qxh3 38.gxh3 axb3 [Denne bonde løber i mål. Tårnets vej over c-linien er et tempo for lidt, og b7 er dækket. Det er forbi. Sort skal lige have hævnskakkerne med, inden det hvide flag sænkes]

39.Re8+ Kf7 40.Rxd8 b2 41.Rb8 b1Q 42.Rxb7+ Kg6 [Hvid opgav. 0–1. Så blev sidste runde afgørende – Adesh og jeg stod lige. Så tabte jeg et parti, og Adesh gjorde, hvad han hele turneringen havde gjort – med ovennævnte parti som undtagelse – vandt. Og dermed fortjent klubmester.]

You may also like...