Skak – nu udendørs

Det har det seneste års tid har det været svært at arrangere skak – i nogle få måneder var det muligt at spille 5 af 6 runder i vores Spil-Når-Du-Vil turnering. Men ellers har det stået på online skak – hvilket ca. 20 har benyttet sig af.

Nu er der åbnet for at vi må 25 samles – udendørs. Og det vil vi gøre – spille udendørs !

Det kommer til at foregå i gården ved Urbania Street Food. Se kort nedenfor.

Planen er at vi mødes der første gang nu på søndag d. 7. marts mellem kl. 14.00 og 17.00. Og derefter hver søndag så længe vi ikke kan mødes på normal vis.

Vi må jo max. være 25 – og der vil sikkert være tilskuere der stopper op, og følger lidt med. Derfor stiller vi kun 8 brætter og ure op. Altså mulighed for at 16 spillere kan være i gang samtidig. Skulle vi være flere, så må vi rotere så alle kommer til. Der vil hele tiden være mindst 1 fra bestyrelsen tilstede – opgaven er blandt andet at sikre der ikke er flere 25.

Ved hvert bræt vil der vil der være håndsprit, og spillerne bedes spritte af inden partier hver gang der skiftes bræt eller modstander. Dette for at sikre at der ikke sker smittespredning via brikkerne – vi sørger alle for at det ikke sker. Og vi skal spille med mundbind – atter for sikkerhedens skyld. Tilstedeværende bestyrelsesmedlem vil uddele advarsel hvis dette ikke overholdes.

Vi vil gerne sige tak til Urbania Street Food for at hjælpe os lidt i gang ved at stille borde m.m. til rådighed. Vi opfordrer vore spillere til at støtte dem. F.eks. passer sluttidspunkt med deres åbningstidspunkt, så lav evt. mad til ægtefællen. Nemt med Take Away.

You may also like...