Generalforsamling 2021

Vi må se i øjnene at igen i år kan vi ikke gennemføre Generalforsamling jvnf. lovene.

Når man kigger på Corona situationen lige nu, og de muligheder der er for at indendørs sport kan komme i gang, så er der ikke meget der tyder på at vi kommer i gang før sommerferien. Et optimistisk syn på mulighederne hedder vel ultimo maj, og så vil vi være så tæt på sommerferien, at rettidig indkaldelse ikke vil kunne lade sig gøre.

Derfor træffer vi allerede nu beslutning om at Generalforsamling udskydes til August – lige som sidste år.

Pbv.
Claus Marcussen

You may also like...