Løsning til “Prøv Selv – Retrograd” – Marts 2016

Løsning til Retrograd problemerne i Klubbladet fra Marts 2016.

Opgave 1:

Der mangler kun en sort brik i spillet, og det er en bonde. Hvid mangler en løber (enten sort- eller hvidfeltet) og en bonde. Hvids bonde på b3 har lavet et slag, og dette kan åbenlyst ikke være på den manglende sorte bonde, da den er startet i e-linjen og den max kan have lavet to slag (Det kan også være d-bonden, som mangler, og e-bonden har slået på d6. Dermed har sort kun 1 brik tilbage at slå, og d-bonden kræver 2 slag for at nå b-linjen). Derfor må sort have forfremmet bonden til en officer, som er blevet slået på b3.

Hvids konge har ikke rykket (siden den kan rokere), og derfor må sorts bonde være kommet via e2 og være blevet forfremmet på d1 eller f1 via et slag. Denne oplysning gør, at vi ved, at den manglende bonde er fra e7 (Hvis den var fra d7, skal den have lavet 1 slag for at komme i e-linjen og 1 slag for at komme til d1 eller f1. Yderligere skal e7 bonden have lavet 1 slag for at komme til d6. I alt 3 slag, og hvid mangler kun 2 brikker).

Hvilken brik slog sort så på d1 eller f1? Enten manglende løber, eller også er den manglende bonde blevet forfremmet. Kan bonden være forfremmet? Den er startet på e2, og kan ikke være blevet forfremmet på e8, da sorts konge (som ikke er rykket) står her. Derfor må den have lavet et slag. Sort mangler kun den bonde, som endte med at blive forfremmet. MEN denne forfremmelse kan først være sket efter en evt. hvid forfremmelse (da den forfremmede hvide brik indgår i sorts forfremmelse).

Derfor må det være en løber, som sort har slået på d1 eller f1. Det er 2 hvide felter, og altså må den hvide løber, som stadig er i spil, stå på et sort felt. Derfor står løberen på a3.

Opgave 2:

Sort har lige rykket, og her kan han kun have rykket sin konge eller en af springerne. Springerne ville i så fald være kommet fra enten a3 eller e3, men begge steder havde de truet hvids konge. Derfor må sort have rykket sin konge. Hvor kom kongen fra? d2 kan det ikke være, da hvids løber så havde truet kongen, og hvids løber kan IKKE have rykket trækket før. Derfor har sort netop spillet Kb2-c2, hvor hvids tårn på b5 gav en skak.

Hvad rykkede hvid trækket før? Det kan ikke være tårnet (uden slag), da det hvide tårn på b6 allerede ville have truet sorts konge. Det kan heller ikke være kongen, som er flyttet fra b4 til c4, da sort konge på b4 ville have været truet af sorts bonde på a5, som IKKE har kunne rykke trækket før. Ingen andre brikker har kunne rykke væk fra b-rækken i en afdækker skak heller. Derfor når vi frem til en konklusion om, at hvids tårn har slået en brik på b5 i hvids sidste træk, men hvilken brik?

Ikke en springer, da sort har begge springere (og der ikke er underudviklet). Heller ikke løberen, da den hvidfeltede løber stadig er på c8 (og b5 er et hvidt felt). Heller ikke en bonde, da bonden på a5 kommer fra c7, og en evt. bonde på b5 derfor må være startet på e7, hvilket er umuligt. Det kan heller ikke være et tårn, da tårnet på c1 må komme fra h8, imens tårnet på a8 aldrig er kommet ud i spillet. Sidste mulighed er, at det er en sort dronning, som er blevet slået på b5. MEN dronningen truer hvids konge. Hvordan kom den til b5 trækket før? På a4, b4 og b3 truer den også hvids konge (b2 står sorts konge). c5 og d5 truer den også hvids konge. Kan den være kommet fra e5? Nej, for hvids tårn har stået et sted på 5. række, og det kan længst væk være her.

Derfor kan hvids sidste træk IKKE have været at slå en brik på b5 med tårnet? Derfor var sorts sidste træk forkert. Men hvad kan så være sket? Jo, sort kan have slået en brik på c2, altså Kb2xc2. Den hvide brik på c2 er så kommet fra b3 eller b4 og givet en afdækker skak trækket før. Men hvilken brik var det? Ikke en springer, da hvid har begge springere. Altså må det være en løber, som er rykket Lb3-c2.

Det er altså den hvidfeltede løber, som er slået på c2. Hvordan er den kommet i spil? Der står en bonde på e2 og blokerer, så den må være kommet ud via g2. Derfor må den hvide bonde, som vi skulle bestemme placeringen af, stå på h2!

You may also like...