Dødsfald: Frits Kjær Steffensen

Af Jens Chr. Hansen

Det er med stor sorg at vi her ved indgangen til det nye år modtog meddelelsen om vort medlem Frits Kjær Steffensens død. Frits blev 86 år gammel og i en stor del af sit lange liv var han medlem af Fredericia Skakforening (og den tidligere Fredericia Skakklub), og han vedblev med at møde frem til kort tid før sin død.
Frits var en flittig skakspiller, som man kunne være sikker på altid at se på klubaftenerne, og han var også en sikker deltager i holdturneringen samt en hyppig deltager i koordinerede turneringer i nærområdet. Frits var en typisk ”hobbyspiller” og opnåede måske ikke de store resultater i de forskellige turneringer; men når der blev spillet lyn, var han i sit es og en frygtet modstander for selv de bedste.
Frits blev også involveret i det organisatoriske arbejde og beklædte i en periode fra midt i 70’erne til midt i 80’erne flere tillidsposter i skakklubben som både kasserer og formand. I en svær brydningstid med faldende medlemsantal var han i høj grad med til at holde klubben i live, indtil sammenslutningen med Børkop og Erritsø skakklubber i 2009 fik skakken tilbage i smult vand igen.
Efter at have aftjent sin værnepligt som bestyrelsesmedlem fortsatte Frits med at yde en stor indsats i klubben. Skulle der arrangeres stævner, kunne man regne med Frits’ hjælp, og han vedblev selv oppe i sin høje alder at hjælpe til med det praktiske i forbindelse med forskellige arrangementer.
Vi vil savne Frits, hans hjælpsomhed og hans små lune kommentarer i klubben.
Æret være Frits’ minde!

You may also like...