Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Fredericia Skakforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 19.30 i vores lokaler på IP Schmidtgården, Vendersgade 4.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelse.
  På valg er: 
  Kasserer Hans Ulrich Christensen
  Bestyrelsesmedlem Lasse Nielsen (modtager genvalg)
  Bestyrelses suppleant
  Bilagskontrollant
 5. Skoleskak / Juniorskak
 6. Overrækkelse af præmier.
 7. Indkomne forslag.
  Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

P.b.v.
Claus Marcussen

You may also like...