Indkaldelse til Generalforsamling

GENERALFORSAMLING
 
Fredericia Skakforening afholder ordinær generalforsamling mandag
d. 8/4 – 2013 kl. 20.00 i vores lokaler Jyllandsgade 8B.
Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Valg til bestyrelse.
På valg er:
Kasserer Bent Ebbesen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Lassen Nielsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlemsuppleant Carsten Bank Friis
Bilagskontrolant Mogens Kappelgaard
5. Valg til udvalg.
Turneringsudvalg: Vælges af bestyrelsen
Bladudvalg: Bent Ebbesen (modtager genvalg)
6. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen år 2012-13
7. Indkomne forslag.
Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Fredericia d. 17-12-2012
P.b.v. Claus Marcussen

You may also like...