Skak i Skolen

Kolding Folkeblad bragte 9 dec 1903 på side 2 en artikel med denne overskrift. Indholdet var som følger:

“For kort tid siden har den russiske undervisningsminister udsendt et cirkulære, hvori han opfordrer rektorerne ved statens gymnasier til at indføre skak som frivilligt fag i deres skoler. Således har til en afveksling Rusland her indvarslet en reform, som det sikkert ikke i det lange løb får lov til at være ene om.

Undervisning i skak kan have mange lyssider. Det er således utvivlsomt, at dette spil i lige så høj grad som matematikken styrker evnen til korrekt tænken, og skakspillet har den fordel, at det ikke bliver kedeligt, når først interessen for det én gang har fænget. Dette spil kræver og udvikler nogle af de bedste og nyttigste sjælelige egenskaber: Klarhed, selvkritik, forsigtighed, tålmodighed og dømmekraft på den ene side, og list, opfindsomhed, dristighed og fantasi på den anden. Det bliver en kamp mellem tanke og tanke, og de, som i det lange løb tænker klarest, går af med sejren.

Der kan imidlertid rejses to vægtige indvendinger mod skak som skolefag. Den fare er ikke udelukket, at dette spil kan opsluge for stor en del af elevernes interesse, hvad der let kunne gå ud over andre fag, og den tid, som spillet ofte kræver, kan måske kun med vanskelighed fyldestgøres inden for en timeplans rammer. Det vil derfor rimeligvis også blive nødvendigt at indskrænke skakundervisning til det frivillige og kun lade de flinkere (d.v.s. dygtigste, jfr. norsk, nnj’s anm.) elever få del heri. Dette vil tillige anspore alle elever til at strenge sig an også i de andre fag.”

I Skakbladet februar 1906 (nr.8, s.47) bragtes en artikel, hvor forfatteren anbefaler at udbrede skakspillet på ungdomsskolerne, da det må forventes at have en positiv påvirkning af de unges udvikling. I 1930, s.47 er skak i skolen atter emnet, og Kolding bliver fremhævet som det eneste sted i landet, hvor dette tema tages alvorligt.

Sidenhen er der sket en del, og det er gået både op og ned for skak i folkeskolen i Danmark; men vi kan fuldt ud tilslutte os det konstruktive i den russiske undervisningsministers hensigter. Det kan tilføjes, at det Kgl. Døvestumme-Institut i Fredericia gennem mange år havde en skakklub (ses omtalt 1932-64), og der blev spillet mange kampe mod byens andre skaklubber på den tid.

På flere skoler har man nu fået øjnene op for skakkens positive følger i mange sammenhænge; se f.eks. youtube-videoen fra Horsens Byskole: “Skoleskak på skemaet er et klogt træk”.

I Fredericia Skakforeningen forsøger vi at leve op til skoleskakkens intentioner ved skakundervisning for børn og unge på mandag kl. 17-18,30 i de sædvanlige lokaler i I. P. Schmidt-Gården. Første gang i den ny sæson er d. 4. september. Enhver med en smule nysgerrighed er velkommen til at møde op for at se, om skak er noget for ham/hende; tag gerne forældre med.

You may also like...