Indkaldelse til Generalforsamling

Fredericia Skakforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. april 2018 kl. 19.30 i vores lokaler på IP Schmidtgården, Vendersgade 4.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelse.
  På valg er: 
  Formand Claus Marcussen (modtager genvalg)
  Sekretær Johnni Marcussen (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Carsten Bank Friis (modtager genvalg)
  Bestyrelses suppleant Jonas Nybo Jakobsen
  Bilagskontrollant Bent Ebbesen
 5. Skoleskak
 6. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen 2017-18 m.m.
 7. Indkomne forslag.
  Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

P.b.v. Claus Marcussen

You may also like...