Indkaldelse til Generalforsamling

Fredericia Skakforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 8. april 2019 kl. 19.30 i vores lokaler på IP Schmidtgården, Vendersgade 4.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelse.
  På valg er: 
  Kasserer Mogens Kappelgaard (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Lasse Nielsen (modtager genvalg)
  Bestyrelses suppleant Michael B. Madsen
  Bilagskontrollant Bent Ebbesen
  Bilagskontrolantsuppleant
 5. Skoleskak
 6. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen 2018-19 m.m.
 7. Indkomne forslag.
  Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

P.b.v.
Claus Marcussen

You may also like...