Indkaldelse til Generalforsamling

Fredericia Skakforening afholder ordinær (den udsatte) generalforsamling mandag den 31. august 2020 kl. 19.30 i vores lokaler på IP Schmidtgården, Vendersgade 4.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelse.
  På valg er: 
  Formand Claus Marcussen
  Sekretær Anne-Marie Hansen (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Carsten Bank Friis (modtager ikke genvalg)
  Bilagskontrollant Bent Ebbesen
  Bilagskontrollansuppleant
 5. Skoleskak
 6. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen 2019-20 m.m.
 7. Indkomne forslag.
  Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

P.b.v.
Claus Marcussen

You may also like...