Storsejr til Fredericia 2 over Haderslev

Af Mikkel Vinther Motzkus

Så kom der endelig hul på dette års divisionsturnering. En turnering hvor præmissen for overlevelse er en helt anden, end hvad den hidtil har været.

Det er nemlig sådan, at divisionsturneringen ændrer struktur fra sæsonen 24/25, hvor antallet af hold reduceres fra de nuværende 58 hold til 42 hold. Det betyder at kravet for 2. holdet i år, som minimum er en top 3-placering i 2. div. gr. 3, hvis vi vil være sikre på at kunne kalde os et divisionshold fremover.

Derfor var 1. runde imod Haderslev på mange måder en ekstremt vigtig kamp, idet det selvfølgelig både betyder noget at komme godt fra land, men også fordi at netop Haderslev er et af de hold, som kandiderer til at kunne spille med i toppen, når man ser på rating-gennemsnittet i gruppen.

Heldigvis var alle mand klar, trods den udfordring at man i divisionsturneringen ikke kan spille med en spillende dommer! Dem har vi desværre ikke mange af, så på falderebet var Henning heldigvis hurtig til at byde sig til, hvilket frigav Jens til at påtage sig rollen som kampens dommer.

Haderslev havde til gengæld afbud fra to spillere, hvilket betød at Henning med hvid på bræt 8 fik at lov at møde den unge juniorspiller Nicolas Lindholm, som trods sit lave ratingtal, så ud til at spille markant bedre. På et tidspunkt kunne jeg i hvert fald se, at den unge spiller havde fået en ubehagelig løberskak ind på f2, hvilket ødelagde Hennings muligheder for at rokere. Heldigvis lykkedes det Henning at afvikle de lette officerer og stille og roligt så det ud til at Henning fik mere og mere kontrol over stillingen og kørte så til sidst gevinsten i hus.

bræt 7 har vores unge juniortalent Frederik Sørensen, som efter en flot forårssæson med en ratingfremgang på ca. 650, nu fået spillet sig ind på en fast plads på 2. holdet! Frederik skulle med sort op imod den efterhånden aldrende, men stadig dygtige og aktive spiller Kai Bjørnskov. En spiller som jeg selv har haft mange spændende opgør imod fra min tid i Haderslev og som i årtier har spillet med på et af de højeste niveauer i dansk klubskak. Frederik valgte at gå ud i kongeindisk, og jeg ved, at Kai næsten konsekvent spiller det (i hvert fald for ham) meget velkendte 4-bondeangreb, når han møder netop Kongeindisk. Dette kom Kai også godt afsted med og var på et tidspunkt oppe med en kvalitet. Frederik kæmpede dog videre og som man mindst ventede det, overså Kai pludselig et tårn, der stod ubeskyttet på 7. række, og så vendte det hele til Frederiks fordel.

bræt 5 havde vi Michael, som med sort var oppe imod Haderslevs måske nok mest aktive spiller Allan Hye. Jeg kender Allan for sine uhyre stærke taktiske færdigheder, så på ingen måder en nem modstander og slet ikke med sort! Jeg må dog indrømme at jeg ikke fik fulgt så godt med i partiet som i de to førstnævnte; men også her endte Michael med at trække det længste strå.

bræt 1 havde vi for første gang i min tid Carsten Bank Friis med på 2. holdet. Nu som fast mand. Et tydeligt tegn på, at 1. holdet har fået forstærkninger i den kommende sæson. Carsten var med sort oppe imod Jan Garbrecht og dette parti var pænt indviklet. Carsten vandt en bonde; men Jan kunne nok have fået bedre modspil for den. Carsten kunne så i det følgende have spillet et ret snedigt træk, men Carsten fortalte efterfølgende, at han troede han ville tabe en officer; men i så fald havde han haft et smart mellemtræk. Til sidst fandt Carsten dog heldigvis alligevel en kombination, som endte med af afgøre partiet!

bræt 2 var Johnny Harboe med hvid oppe imod Carsten Hansen. Johnny fik hurtigt overtaget i en franskmand, hvor hans modstander var lidt for langsom med at få udviklet sine officerer. Et hul i kongestillingen gjorde det derefter let for en springer at komme ind på f6 og afgøre partiet. Flot og konsekvent spil af Johnny!

bræt 3 var Rasmus med sort også oppe imod en stærk spiller i Jesper Kjærgaard-Jensen. Jeg fik ikke set partiet særligt grundigt. Rasmus fortalte efterfølgende, at der muligvis var flere muligheder i stillingen; men at det var noget uklart. Da Rasmus ikke var meget for at risikere at tabe i første runde, endte partiet med en fredspibe!

bræt 4 var Lars med hvid oppe imod Per Hansen, som jeg selv kun har spillet imod i hurtigskak. Heller ikke i det parti fik jeg set særligt grundigt, hvad der skete. Men Lars måtte desværre ned, hvilket sikrede Haderslev fra en decideret afklapsning.

Meget gik således vores vej på en dag, hvor marginalerne måske nok også har været på vores side. Det kræver det jo, når man skal vinde hele 6½-1½!

Jeg selv vandt nemlig på også på bræt 6 med de hvide klodser i en kongeinder over Ole Trøst Poulsen. Et parti som vises her i det følgende:

  1. d4,Sf6 2. Sf3,g6 3. c4,Lg7 4. Sc3,0-0

Allerede her begyndte jeg faktisk at tænke. Ikke fordi jeg ikke kender kongeindisk nogenlunde; men fordi jeg på det seneste har været glad for et måske mere kontrolleret spil med 5. Lg5 efterfulgt af e3. Så undgår man, at Sort kommer blæsende med 180 i timen på kongefløjen, som det ofte ses i hovedvarianten. Omvendt er det heller ikke det mest aktive, hvis man gerne vil tage ud og tage initiativet i centrum. 

5. e4,d6 6. Le2,Sc6 7. 0-0,e5 8. d5,Se7

Godt så! Hvid skal have skabt en angrebsplan på dronningefløjen og 9. b4 strander på 9.-,a5, uden muligheden for at følge op med 10. a3, da tårnet hænger til sidst. Jeg vælger derfor her at spille på en idé, jeg af og til har haft succes med i en del hurtigskak- og lynskakpartier.

9. Lg5,h6 10.Lxf6,Lxf6 11. b4,Lg7

Planen er relativt enkel og alligevel ret kompliceret rent taktisk. Hvids plan er at få skabt et gennembrud på dronningefløjen, og Sorts plan er at spille f5 og f4, for at skabe momentum og plads til at sætte ind med et kongeangreb.

12. c5,f5 13. Sd2,f4

Jeg vurderede egentlig, at stillingen var relativt lige; men jeg tror, at Sort skal spille 13. fxe4 eller simpelthen lade bonden stå. Udfordringen er, at Sort ikke ”bare” kunne spille f4, idet Hvid nu får mulighed for at afvikle de hvid-feltede løbere!

14. Sc4,a6

Forsvarer Sb5-muligheden, hvilket så en anelse ubehageligt ud for Sort. Men nu til udækkelig løberafvikling, hvilken gør Sorts angrebsmuligheder noget mere harmløse.

15. Lg4,g5 16. Lxc8,Txc8 17. f3,h5

f3 var vigtigt, idet Sort alternativt kunne have spillet f3, hvilket ville være lidt ubehageligt for Hvid. Hvid har nu nogenlunde kontrol over Sorts efterhånden noget sløje kongeangreb, så nu er der tid til at begynde at arbejde imod en plan, som kan bryde Sorts dronningefløj op.

18. De2,Dd7?

Dd7 er nok ikke det bedste træk i stillingen. Alternativt kunne 18.-,Tf6 være strandet på 19. Sa5,Tb8 20. c6,b5 21. a4 med en meget behagelig og god stilling for Hvid.

19. cxd6,cxd6??

Bonden kunne naturligvis ikke slås, grundet springergaflen på b6! Fejl følger i pressede stillinger. Sort kunne dog have fortsat med 19.-,Sg6, hvorefter Hvid kunne spille 20. a4 med fin fordel.

20. Sb6,Dc7 21. Sxc8,Txc8

Her tænke jeg, at jeg bare ville køre den hjem relativt sikkert; men så enkelt skulle det dog alligevel ikke være. Springeren skulle nok have været over d1, hvis den skal aktiveres bedst muligt via f2.

22. Sa4,b5 23. Sb2,g4!

Dette er ikke nødvendigvis det bedste træk; men i sådanne stillinger nytter det heller ikke noget at spille henholdende.

24. fxg4,hxg4

Jeg overvejede kraftigt at spille 25. Dxg4, men jeg kunne ikke gennemskue følgerne af 25. Dc2, hvorefter Sorts konge er yderst sårbar med 26. De6+,Kf8 27. Tf2, men hvor e4 så falder. Jeg vurderer stadigvæk, at Hvid står klart bedst; men Sort har i det mindste formået at gøre stillingen lidt mere giftig og kompliceret. Springeren må med i stedet!

25. Sd3,Dd7 26. Ta-c1,Tf8!

Sort skal selvfølgelig ikke afvikle, og stillingen er pludselig ikke så klar, selvom computeren stadigvæk mener, at Hvid har en fordel på ligegodt 2,7!

27. Sf2,f3 28. gxf3,Lh6

Jeg tror, at det bedste for Sort havde været at slå på f3 i træk 28. efterfulgt af 29. De3,Kh7 30. Dg5,Lh6 31. Dh5, stadigvæk med stor hvid fordel, men med fuskede chancer for Sort.

29. Sxg4,Lxc1 30. Txc1,Sg6

Jeg giver kvaliteten tilbage; men nu har Hvid to bønder i stedet og stillingen er lidt mere behagelig. Sort har til gengæld et stærkt springerfelt på f4! Hvid kan dog også hurtigt sætte en springer på f5; men nu skal kongen lige i sikkerhed først, mens g-linjen gøres spilbar!

31. Kh1,Sf4 32. Dc2,Dh7 33. Tg1,Kh8 34. Tg3,Dh4 35. Dd1,Tc8

Dc7 havde nok været bedre; men her skal det altså tilføjes, at jeg havde været i tidnød længe, og da jeg udfører træk 35. har jeg 1 sekund tilbage på uret! Puha 1 sek., det giver altså en puls på 180 i et par sekunder; men det er desværre efterhånden et af mine særkendetegn, at komme unødvendigt meget i tidnød.

36. Se3,Sh5 37. Tg1,Df4 38. Sf5,Tc3 39. Sxd6,Txf3 40. Dc1,Dxc1 41. Txc1

Nu begynder det heldigvis at lysne definitivt. Der var ingen anden udvej for Sort. Dameafbytningen var nødvendig. Endelig slutspil, to bønder oppe og tidnødsproblematikken er sat på pause for en stund. Det kræver stort set kun teknik herfra!

41.-,Sf4

Det er selvfølgelig en fejl at spille 41.-,Sf4, da det taber en bonde mere, men uagtet hvad er stillingen tabt for Sort, da d-bonden potentielt i få træk kan blive dødbringende.

42. Sf7+,Kg7 43. Sxe5,Te3 44. Tg1+,Kf8

Alternativet var at sætte kongen i h-linjen, og så ville det også være gået stærkt! Nu går det så bare ekstra hurtigt!

45. Tf1,Txe4 46. Txf4+,Opgivet

Det obligatoriske 46.-,Txf4 lander på 47. Sg6+ med en gaffel til følge.

You may also like...