Juleafslutning

Traditionen tro blev årets sidste klubaften afviklet mandag d. 19.12.

Halvdelen af foreningens medlemmer var mødt frem til frokost og hyggesnak og -skak. Jens Ove Fries Nielsen og Esmat Guindy lagde også vejen forbi, da de var på vej hjem fra turnering i Malmø.

Efter omsætning af de indkøbte smørebrød blev spillet 3 indledende runder lynskak med tidshandicap.

Derefter blev spillet 5 runder ratet hurtigskak – såkaldt 10-5, d.v.s. 10 minutter til hver spiller, hvortil lægges 5 sekunder pr. udført træk.

Der blev både i lynturneringen og i hurtigturneringen leveret flotte præstationer, klare urimeligheder (hvilket er almindeligt med så begrænsede betænkningstider), tidoverskridelser, artige overraskelser og flotte præstationer, som det er normalt ved den slags arrangementer. Intet parti blev noteret; men det er dog værd at bemærke, at Mikkel Motzkus præsterede at holde remis mod Jens Ove Fries Nielsen i sidste runde. Mikkel havde 2 bønder mod 3 i et tårnslutspil, og det så for os amatører ud til, at han var på hælene; men ved at give endnu en bonde fik han splittet Jens Oves bønder, således at det var muligt at fastlåse stillingen og således opnå ½ point. Fint spillet!

På grundlag af et sindrigt og systematisk “uretfærdigt system” blev uddelt præmier. Den sympatiske tanke er, at enhver skal have chancen for at få en præmie med hjem – ikke kun de højst-ratede.

Endnu en opbyggelig skakaften med hygge og godt humør.

Også stærke spillere fik sneget sig ind i præmierækken; her Esmat Guindy

You may also like...