Indbydelse til
Fredericia Byturnering 2020

Spilledage : Mandagene d. 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 og 19/10 2020.
Mandag d. 5/10 er afsat til udsatte partier
 
Spillested : I. P. Schmidts Gård, Vendersgade 4, 7000 Fredericia.
 
Spilletid : Kl. 19.00 - 24.00
Det er tilladt at komme 1 time for sent.
 
Betænkningstid : 90 min. til 40 træk plus 30 min. til de resterende træk, med et tillæg på 30 sek. pr træk startende fra første træk.

Udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde.

Grundet Covid-19 kan man dog ikke forvente at alle vil spille privat, så har du FLERE kendte afbud, så overvej lige din tilmelding.

Partier, som der er meldt afbud til i god tid, og som ikke kan spilles grundet ovenstående, vil blive dømt 1-0, men rates ikke.
 
Turneringsform : Så vidt muligt alle mod alle i 6 mands grupper.
Der ELO-rates hvis betingelserne er opfyldt.
 
Indskud : Kr. 200,00 for alle.
 
Præmie : Alle grupper:
1. præmie : 650 kr.
2. præmie : 350 kr.

100 kr. ekstra til 1. pladsen, hvis gruppen vindes med 5 ud af 5 point.

Præmier deles ved ligestilling. Dog anvendes korrektion i evt. Monrad gruppe.
 
Antal deltagere : Max. 48 deltagere
 
Tilmelding :
Senest lørdag d. 5/9 2020 til
Claus Marcussen, tlf. 20 72 41 92
Email:
eller online på : www.fredericia-skakforening.dk/