Nr. Navn Rating 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Plac. Forv. Resultat Bonus
1 Tim E. Halvorsen 1683
2 1  
1
0 0/0/1
6 0,92 0,08 0,00
2 Jan Skov 1279
  0 1
7 0  
  0 4
3 0  
5 1  
1
10 10/11/11
5 1,07 -0,07 0,00
3 Lasse Nielsen 1855
4 1  
6 0  
5 1  
  1 2
6 1  
4
8 8/9/9
1 3,76 0,24 0,20
4 Jesper 1000
  0 3
5 1  
2 1  
6 0  
  0 7
2
11 11/12/12
4 0,36 0,00 0,00
5 Mads Dam Kristiansen 1855
6 0  
  0 4
  0 3
7 0  
  0 2
0
11 11/13/14
7 3,23 -3,23 0,00
6 John E. Nielsen 1725
  1 5
  1 3
7 0  
  1 4
  0 3
3
12 12/14/14
3 1,98 1,02 0,05
7 Michael Bæhring Madsen 2146
  1 2
  1 6
  1 5
4 1  
4
5 5/6/6
2 3,68 0,32 0,10