Nr. Navn Rating 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Plac. Forv. Resultat Bonus
1 Mattias Skærved 1307
2 1  
5 0  
  1 3
  0 8
9 1  
3
12½ 12½/14½/15½
4 1,38 1,62 0,00
2 Jan Skov 1279
  0 1
3 0  
  0 7
10 1  
  0 6
1
8½/10½/10½
9 2,83 -1,83 0,00
3 Frits Kjær Steffensen 1326
4 ½  
  1 2
1 0  
  1 6
  1 10
7½/8½/8½
3 2,64 0,86 0,05
4 John E. Nielsen 1725
  ½ 3
6 1  
9 0  
  1 7
8 0  
10½ 10½/12½/14½
5 3,86 -1,36 0,00
5 Claus Marcussen 1739
6 1  
  1 1
8 0  
  1 9
7 1  
4
10 10/12/14
2 3,91 0,09 0,10
6 Carsten W. Sørensen 1197
  0 5
  0 4
10 1  
3 0  
2 1  
2
10 10/11/11
8 1,45 0,55 0,00
7 Henning Jakobsen 1205
8 0  
  1 10
2 1  
4 0  
  0 5
2
11½ 11½/12½/12½
7 1,19 0,81 0,00
8 Jonas Nybo Jakobsen 1905
  1 7
9 1  
  1 5
1 1  
  1 4
5
9½/11½/13½
1 4,28 0,72 0,20
9 Jonathan Midjord Jørgensen 1500
10 1  
  0 8
  1 4
5 0  
  0 1
2
12 12/14½/14½
6 2,17 -0,17 0,00
10 Christian Ege Nielsen 1100
  0 9
7 0  
  0 6
  0 2
3 0  
0
7½/9½/10½
10 1,29 -1,29 0,00