Nr. Navn Rating 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Plac. Forv. Resultat Bonus
1 Mattias Skærved 1307
2 1  
3 0  
5 1  
  0 7
  1 4
3
10 10/12/13
3 1,71 1,29 0,05
2 Mogens Kappelgaard 1398
  0 1
  0 4
  1 6
  0 5
7 0  
1
9 9/11/11
7 2,91 -1,91 0,00
3 John E. Nielsen 1725
4 1  
  1 1
7 1  
  0 8
5 1  
4
10 10/12/14
1 4,09 -0,09 0,20
4 Carsten W. Sørensen 1197
  0 3
2 1  
8 0  
6 1  
1 0  
2
10 10/11/11
6 1,27 0,73 0,00
5 Jan Skov 1279
6 1  
7 0  
  0 1
2 1  
  0 3
2
11 11/12/12
5 1,52 0,48 0,00
6 Henning Jakobsen 1205
  0 5
8 0  
2 0  
  0 4
0
5 5/7/8
8 1,31 -1,31 0,00
7 Thor Wind Andersen 1734
8 1  
  1 5
  0 3
1 1  
  1 2
4
10 10/12/13
2 4,05 -0,05 0,10
8 Jonathan Midjord Jørgensen 1500
  0 7
  1 6
  1 4
3 1  
3
8 8/10/10
4 2,14 0,86 0,00