Chess24 – D klassen

Der er ca. 7 minutters delay på trækkene.