Chess24 – A klassen

Der er ca. 7 minutters delay på trækkene.