Nimzowitsch i Middelfart

I Middelfart Venstreblad bragtes 19 maj 1922 en annonce for et besøg af stormesteren Aron Nimzowitsch d. 23.

Det er ikke, fordi vi vil gå Middelfarterne i bedene; men emnet har også betydning på fastlandet, eftersom der deltog spillere fra Fredericia, som det fremgår af artiklen.

Nimzowitsch var kort forinden flyttet til Danmark fra Sverige, hvortil han var flygtet fra Riga efter 1. verdenskrig. Frem til sin død som 48-årig i marts 1935 levede og åndede han for skakken. Han opnåede sine bedste internationale turneringsresultater i denne periode, og han tjente til livets opretholdelse ved at rejse landet rundt og undervise i skak. Han var nytænkende og bidrog med vigtige skaktekniske ideer og principper. Han er siden med rette blevet kaldt Danmarks skaklærer, for en hel generation af danske skakspillere blev undervist og inspireret af ham. Han havde således sin del af æren af, at spillestyrken i Danmark steg markant i løbet af det 20. århundrede.

Nimzowitsch besøgte så vidt vides aldrig Fredericia – bortset fra færgefarten, som han må have benyttet! Men i januar 1923 spillede han en match i Kolding mod den tyske skakmester fra Kiel, Brinckmann. 23 maj 1922 besøgte han Middelfart. Middelfart Venstreblad bragte et referat dagen derpå. Han havde nok ikke selv valgt betegnelsen “russisk skakmester”, han var lettisk jøde; men Riga var jo del af det russiske kejserrige frem til 1918.

Den russiske skakmester i Middelfart

“Verdensmesteren i skak, Dr. Lasker, der gæstede Middelfart for et par år siden, var en ældre rolig herre, der passede sine partier med grundighed. Den russiske skakmester Nimzowitsch, der i aftes aflagde besøg i Middelfart, er en ung mand, smilende og arbejdsspændstig overfor de største krav og fuld af muntre indfald. Det stiller store krav til en mand at holde foredrag i halvanden time om skaktekniske principper og derefter tage simultankamp mod en halv snes spillere. Det har Lasker aldrig turdet byde sig; han ville være helt frisk til kampen.

Foruden Middelfart-klubbens medlemmer var der i aftes kommet interesserede fra byen og egnen tilstede og også skakspillere fra Kolding og Fredericia, da Nimzowitsch ikke på sin turné gæster disse byer.

Efter at boghandler Harder havde budt velkommen, holdt Nimzowitsch foredrag med demonstration af metoder i skakspillet. Skakmesteren talte et noget blandet sprog af svensk og tysk, også en smule præget af nogle dages ophold i Danmark. Overvejende et tydeligt svensk var det dog let at følge, og man kedede sig ikke under det lange foredrag, der var spækket med vittige og træffende sammenligninger mellem skakforeteelser og det daglige livs felter. Også det politiske område strejfede han i disse bemærkninger, og det beroligede tilhørerne at vide, at Nimzowitsch ikke var bolsjevik!

Nimzowitsch har gennem adskillige års arbejde opbygget sine videnskabeligt begrundede metoder, som han nu klart og fængslende skildrede for tilhørerne.

Efter foredraget gjordes bordene klar til simultankampen, hvor Nimzowitsch spillede mod 21 modstandere. Den russiske skakmester spiller langt hurtigere, mere impulsivt og uberegneligt end den grundige Lasker, og følgelig blev kampen hurtigere afsluttet. Der gik ikke nogen halv time, før den første mand var mat, og i løbet af kort tid måtte nu den ene efter den anden bukke under. Interessant var et parti, som plejer Larsen, Middelfart, spillede, og hvor Nimzowitsch ofrede sin dronning og derpå igennem en overraskende og fin kombination tvang sim modstander henimod matstillingen. Ved 11-tiden var kampen sluttet med det resultat, at Nimzowitsch havde vundet 19 partier, tabt 1 og fået 1 remis. De Middelfart-spillere, der holdt ud længst, var overplejer Berthelsen, konstruktør Hjerting, kæmner Sørensen, kantor Hornelund og Dr. Munck, Skovshøjrup. Vundet parti fik J. Nygaard, Kærby, og remis lokomotivfører Madsen, Fredericia.

Ved et lille festligt samvær efter kampen blev der holdt taler af boghdl. Harder, Dr. Munck og kantor Hornelund, medens Nimzowitsch smilede og takkede og forsikrede, at han havde været glad for besøget i Middelfart.”

You may also like...