LIVE PARTIER

GLENCO Chess 2013

Danmark
Det er en stor fornøjelse for FREDERICIA SKAKFORENING at kunne præsentere International Skak i byen for første gang.

Skak har været spillet i Fredericia siden 1901 hvor den første klub startede. Men byen har kun sjældent markeret sig på den store scene. Der har tidligere været afholdt DM i Arbejderskak i byen, men ellers har der været langt mellem de store arrangementer.

I efteråret 2012 besluttede vi så at lave om på dette - og hermed er vi så klar med den første af forhåbentlig mange Internationale turneringer.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til vores sponsorer - uden dem ville denne turnering ikke være mulig.

England
It is a great pleasure for FREDERICIA SKAKFORENING to present International Chess in the city for the first time.

Chess has been played in Fredericia since 1901 when the first club started. But the city has rarely made its mark on the big stage. There have previously been held DM Chess for Workers in the city, but otherwise there have been few and far between major events.

In the autumn of 2012 we decided to change this - and thus, we are so ready with the first of hopefully many International tournaments.

We would like to take this opportunity to say THANK YOU to our sponsors - without them, this event would not be possible.

GLENCO
Fredericia Dagblad Ricambi Vespa Spare Parts
SIF - Samvirkende Idrætsklubber Fredericia Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Union 5. Hovedkreds